FANDOM


Ga terug naar alle programma's

Tijdlijn
... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ...
Vind Mijn Familie
Vind Mijn Familie 1
In 'Vind Mijn Familie' helpt Francesca Vanthielen mensen die op zoek zijn naar een familielid dat onvindbaar lijkt te zijn.


In ‘Vind Mijn Familie’ helpt Francesca Vanthielen mensen die op zoek zijn naar een familielid dat onvindbaar lijkt te zijn. Haar missie: bloedverwanten die elkaars spoor verloren hebben, weer samenbrengen. Het programma brengt het eerlijke verhaal van de zoeker en zijn verlangen om zijn bloedverwant(en) te ontmoeten. Als de zoektocht succesvol is, wordt op een voorzichtige manier contact gelegd en alles voorbereid om een hereniging mogelijk te maken. Francesca doet dit uiteraard niet op haar eentje. Achter de schermen werkt een team van ervaren en betrouwbare researchers mee.

Op zoek naar een familielid

De redactie van ‘Vind Mijn Familie’ krijgt vele aanvragen voor hulp bij een zoekactie. Bij de meeste aanvragen gaat het om vaders, moeders, kinderen, (half) broers en (half) zusters, grootouders en kleinkinderen. Het motief om op zoek te gaan komt vaak voort uit de behoefte om meer te weten te komen over de eigen afkomst. De meeste mensen zijn al jaren op zoek naar iemand, en vaak hebben ze alles geprobeerd om hun dierbaren te vinden. Maar vele zoektochten zitten op een dood spoor. In dat geval kan ‘Vind Mijn Familie’ proberen iets meer te weten te komen. Want de redactie gaat ver, zelfs heel ver, om mensen weer samen te brengen.

Moeilijke zoektocht

Nog voor we op zoek gaan, proberen we zoveel mogelijk gegevens over de gezochte te verzamelen. Alle informatie is voor ons belangrijk. Het zijn soms kleine details die helpen om een zoektocht tot een goed einde te brengen. Daarom brengen wij jou ook een bezoekje als we voor jou op zoek kunnen gaan. Voor de zoektochten werkt de redactie van ‘Vind Mijn Familie’ samen met erkende organisaties en overheidsinstanties. In het buitenland werken we met een uitgebreid netwerk van correspondenten. Er zijn tientallen correspondenten over de hele wereld samen met de redactie bezig met zoektochten voor ‘Vind Mijn Familie’. Het zoeken in elk land is anders. Factoren die het zoeken beïnvloeden zijn bijvoorbeeld de andere taal, cultuurverschillen en instanties die op een andere manier werken.

Wat als ‘Vind Mijn Familie’ de persoon die je zoekt vindt?

Vind Mijn Familie’ is ook tussenpersoon of bemiddelaar. Als we de gezochte hebben gevonden, nemen wij eerst voorzichtig en discreet contact op met deze persoon. Wij respecteren altijd de huidige leefsituatie en de wens van de gezochte. Ook als de gevonden persoon het familielid dat naar hem/haar op zoek is, niet kan of wil ontmoeten. Pas als we de nodige medewerking krijgen, dus als het gevonden familielid instemt met een hereniging en mee wil werken aan het programma ‘Vind Mijn Familie’, organiseren wij de eerste ontmoeting.

DNA-onderzoek

Soms zijn we niet helemaal zeker dat we de juiste persoon hebben gevonden. In dat geval kunnen DNA-testen bevestigen of de gezochte en de zoeker bloedverwanten zijn. We beschikken over een ruime knowhow om deze DNA-onderzoeken op de correcte manier te laten verlopen.

Kosten

Je inschrijven voor ‘Vind Mijn Familie’ is gratis. ‘Vind Mijn Familie’ vraagt geen financiële tussenkomst bij een zoekactie. Ook de kosten van een ontmoeting of een DNA-test worden niet op de zoeker of gevonden persoon verhaald.

Beroepsernst

De redactie van “Vind Mijn Familie” bestaat uit ernstige en ervaren redacteurs, die zich ten volle bewust zijn van de gevoelige materie die het programma behandelt. Daarom gaan zij op een respectvolle en discrete manier om met jou en met andere mensen die in het zoekproces betrokken zijn. Ook het programma zelf wordt met respect voor alle betrokkenen gemaakt. We vertellen de verhalen op een eerlijke manier en hebben bijzondere aandacht om zowel de zoeker als de gevonden persoon mooi in beeld te brengen.

Tips

Heb je tips voor de redactie voor ‘Vind Mijn Familie’? Neem contact met ons op via vindmijnfamilie@vtm.be of bel naar 015/74 50 66.
  • 2014

Francesca Vanthielen helpt twee Vlamingen bij de zoektocht naar een familielid dat uit hun leven verdwenen is. Een jonge vrouw die als baby bij een pleeggezin terecht kwam, gaat op zoek naar haar biologische moeder. En een vader die zijn zoon vijftien jaar geleden in de steek liet, probeert de grootste fout van zijn leven recht te zetten.

  • 2014
Vind Mijn Familie 1
  • Het liedje in de generiek heet 'Another Love' van Tom Odell.