FANDOM


Ga terug naar alle programma's

Tijdlijn
... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ...
Seizoen 1, Aflevering 1: woensdag 27 november 2013


Hoe kan een mens van vlees en bloed zich plots gedragen als een criminele misdadiger? Waarom en wanneer wordt iemand een dader? Waarom slaan uitgerekend 'daar en dan' de stoppen door, en hoeveel (of hoe weinig) is daarvoor nodig? Hoe kan een mens totaal ontsporen en zich ontpoppen tot een misdadiger? Deze thematiek staat centraal in 'Ontspoord', de zesdelige fictiereeks die op zoek gaat naar de psyche van de dader via fictieve verhalen over hem/haar, over zijn/haar naasten en slachtoffers. Elke aflevering van 'Ontspoord' belicht een afgeronde case, met telkens een nieuwe cast en invalshoek. De ene keer wordt het onbegrijpelijke benaderd vanuit het perspectief van het slachtoffer, de andere keer vanuit dat van de dader. De zaken in 'Ontspoord' zijn gebaseerd op de realiteit, gaande van passionele moorden en zinloos geweld tot seksueel misbruik en familiedrama’s. De uitwerking van de plots is evenwel fictief. 'Ontspoord' werd geregisseerd door Jakob Verbruggen (Code 37, The Fall) en Maarten Moerkerke (Deadline 14/10, Zone Stad).

Op vrijdag 29 november 2013 - vlak na de eerste uitzending van 'Ontspoord' - besliste VTM om 'Ontspoord' niet verder uit te zenden.

VTM zendt de nieuwe fictiereeks Ontspoord niet verder uit. De eerste aflevering is deze week op antenne gegaan, maar de volgende vijf zullen dus niet uitgezonden worden. Dit werd vandaag beslist door de programmadirectie.

Ondanks het grote professionalisme en de juiste ethiek van het team en de makers van Ontspoord moeten we vaststellen dat de, vooral menselijke, impact van deze fictiereeks groter is dan verwacht. Bovendien werden de slachtoffers in de pers opnieuw geconfronteerd met de echte feiten, wat allerminst de bedoeling was.

Wij verontschuldigen ons naar de betrokkenen voor deze foute inschatting en voor het verdriet dat dit met zich heeft meegebracht. We willen hier graag een einde aan maken door de reeks stop te zetten. Dit is vandaag, menselijk, de enige juiste beslissing.

— VTM[bron]

Voor 'Ontspoord' waren er oorspronkelijk 6 afleveringen opgenomen en stonden er nog zeven afleveringen gepland. Maar zover is het nooit gekomen, want slechts één aflevering van 'Ontspoord' bereikte het publiek.
  • woensdag 27 november 2013

Psychiater Jonas Vertommen komt in contact met Daisy Vanderweghen wanneer ze een evaluatie nodig heeft om in aanmerking te komen voor vervroegde invrijheidsstelling. Zeven jaar geleden werd Daisy veroordeeld voor de moord op haar echtgenoot, Albert. De ganse duur van het proces bleef zij volhouden dat haar man zichzelf van het leven had beroofd en haar advocaat, Meester Karel Allegaerts, geloofde in haar onschuld. Na dit proces was hij zo teleurgesteld dat hij het drastische besluit nam nooit nog Assisenzaken te pleiten. Vandaag geeft hij aan zijn schoonzoon Jonas de raad om niet op de vraag van Daisy in te gaan. Maar de zaak fascineert de psychiater en hij is vastbesloten om Daisy's boeiende psychologie te ontrafelen om zo te achterhalen wat er zich destijds op de boerderij heeft afgespeeld.

  • woensdag 27 november 2013

Sandra en Benny verhuizen met hun dochtertje Merel naar Temse. Zij werkt als ingenieur bij een baggerfirma. Hij heeft dezelfde studies gedaan, maar staat momenteel voor de klas. Hun directe buren, schrijnwerker Gino en zijn vrouw Anja, verwelkomen hen. Sandra apprecieert dit enorm, Benny doet geen moeite om hartelijk te zijn. Na enkele dagen is de eerste burenruzie een feit en vanaf dan volgen de conflicten elkaar op. Benny heeft het vooral moeilijk met Tim, de tienerzoon van Gino en Anja, en beschuldigt hem van alles en nog wat. Sandra begrijpt niet waarom haar man ambras zoekt met een puber, waarom hij voor het minste een woede-uitbarsting krijgt en waarom hij geregeld 's nachts met de auto wegrijdt. Benny heeft evenwel voor alles een goeie uitleg.

  • nooit uitgezonden
  • nooit uitgezonden
  • nooit uitgezonden
  • nooit uitgezonden
  • nooit uitgezonden
  • Voor 'Ontspoord' waren er oorspronkelijk 6 afleveringen opgenomen en stonden er nog zeven afleveringen gepland. Maar zover is het nooit gekomen, want slechts één aflevering van 'Ontspoord' bereikte het publiek.